marți, 19 februarie 2013

ISO 50001:2011. Ati auzit despre el?


Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) a publicat în 2011 standardul ISO 50001

El are ca obiect sistemele de management al energiei.

În România acest standard a fost tradus şi preluat ca atare de către Asociaţia de Standardizare din România (ASRO).
Sursa: iso.org


Ce este ISO 50001:2011?

ISO 50001 este un standard recunoscut internaţional, aplicabil oricăror organizaţii, indiferent de domeniul lor de activitate şi care doresc să aplice un management structurat, capabil să asigure premisele pentru o utilizare mai eficientă a energiei, să reducă consumul de energie şi să salveze energia.

ISO 50001 reprezintă un set de cerinţe care descriu complet sistemele de management al energiei.

Denumirea completă:
Sisteme de management al energiei. Cerinţe cu ghid de utilizare
Energy management systems – Requirements with guidance for use


Ce conţine ISO 50001?

ISO 50001 este un model pentru stabilirea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management al energiei.

Standardul se bazează pe abordarea sistemică, realizată pas cu pas, pornind de la planificare, trecând apoi prin implementare, verificare şi analiză. Apoi ciclul se repetă. Această abordare este cunoscută de cei care lucrează cu standardele ISO pentru diferitele scheme de management sub denumirea de abordare PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Standardul are următorul conţinut:

Preambul
Introducere
1. Domeniu de aplicare
2. Referinţe normative
3. Termeni şi definiţii
4. Cerinţele sistemului de management al energiei

4.1 Cerinţe generale

4.2 Responsabilitatea managementului
4.2.1 Managementul de la cel mai înalt nivel
4.2.2 Reprezentantul managementului

4.3 Politica energetică

4.4 Planificarea energetică
4.4.1 Generalităţi
4.4.2 Cerinţe legale şi alte cerinţe
4.4.3 Analiza energetică
4.4.4 Nivelul de energie de referinţă
4.4.5 Indicatori de performanţă energetică
4.4.6 Obiective, ţinte energetice şi planuri de acţiune ale managementului energiei

4.5 Implementare şi operare
4.5.1 Generalităţi
4.5.2 Competenţă, instruire şi conştientizare
4.5.3 Comunicare
4.5.4 Documentaţie
4.5.5 Control operaţional
4.5.6 Proiectare
4.5.7 Achiziţionarea de servicii energetice, produse, echipamente şi de energie

4.6 Verificare
4.6.1 Monitorizare, măsurare şi analiză
4.6.2 Evaluarea conformării cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe
4.6.3 Auditul intern al EnMS
4.6.4 Neconformităţi, corecţie, acţiune corectivă şi acţiune preventivă
4.6.5 Controlul înregistrărilor

4.7 Analiza efectuată de management
4.7.1 Generalităţi
4.7.2 Elementele de intrare ale analizei efectuate de management
4.7.3 Elemente de ieşire din analiza efectuată de management

Anexa A (informativă) Ghid pentru utilizarea acestui standard internaţional
Anexa B (informativă) Corespondenţa între ISO 50001:2011, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 şi ISO 22000:2005
Bibliografie


Despre ce fel de energie este vorba în ISO 50001?

ISO 5001 prezintă o definiţie în acest sens. Astfel termenul de energie este asimilat cu electricitate, combustibil, abur, căldură, aer comprimat şi alte mijloace asemănătoare.


Cum ştii dacă ai nevoie de acest standard?

Am un răspuns lung şi unul scurt. Cel scurt pot să îl spun acum: Vezi cât este factura de energie. Apoi vei găsi singur răspunsul potrivit. 
De cel lung o sa mă ocup mai târziu.


Sunt certificabile sistemele de management al energiei - ISO 50001?

Aceste sisteme de management sunt certificabile. Organismele de certificare dețin deja auditori și proceduri adecvate pentru a certifica astfel de sisteme de management.

Organismul de certificare TÜVKarpat/TÜV Thüringen are deja o echipă de auditori formați și reguli documentate pentru certificarea sistemelor de management conform ISO 50001:2011.


Care este relaţia standardului ISO 50001 cu alte standarde ISO/OHSAS?
Standardul este un model de management care aplică reguli destul de apropiate cu standardele care descriu modelele pentru sistemele de management al calităţii, de mediu, dar şi altele precum sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale etc. Toate acestea au la bază abordarea sistemică, în care rezultatul este obţinut prin aplicarea PDCA.

Cele mai apropiate rămân totuşi standardele pentru managementul de mediu şi al calităţii.
Sistemul de management al energiei completează foarte bine preocupările organizaţiilor pentru calitate şi pentru mediu. Cel mai adesea se invocă ca beneficiu al implementării ISO 50001 reduceri de costuri cu energia în contextul îmbunătăţirii globale a performantei de mediu.


Cum pot să procur o copie a acestui standard?

Asociaţia Română pentru Standardizare (ASRO) este proprietarul de drept a drepturilor de autor pentru acest document. Orice cerere pentru achiziţionarea acestui standard trebuie adresată către ASRO.

Puteţi comanda acest standard la adresa de web: 


Aţi auzit de preocupări ale organizaţiilor din România în domeniul implementării ori certificării de sisteme de management al energiei - ISO 50001?

Dacă aveţi astfel de informaţii vă rog să nu ezitaţi să lăsați un comentariu mai jos.


Mihai Dogariu
Auditor & Lector
Pentru Sisteme de Management al Energiei (EnMS)
TÜVKarpat/TÜV Thüringen

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu